(KA)LOOB(AN) Ngayon Pilipino Foundation’s Fiftieth Anniversary Exhibition

Inihahandog ng Nayong Pilipino Foundation ang (KA)LOOB(AN) Eksibisyon sa Ika-Limampung Anibersaryo ng Nayong Pilipino Foundation sa IVC Teatro, Fort Santiago, Intramuros, Manila. Ating tuklasin mula sa ika-4 hanggang sa ika-18 ng Nobyembre ang mga katangi-tanging etnograpikong koleksyon mula sa iba-ibang komunidad. Ang eksibisyon na ito ay sumasalamin sa pagyakap ng Nayong Pilipino Foundation sa pagbabago at sa hindi natitinag nitong debosyon sa pangangalaga ng ating likas at kultural na pamana, noon, NAYON, at bukas.